Màn hình tivi bị kẻ ngang 5 đến 10 phân

Màn hình tivi bị kẻ ngang 5 đến 10 phân

  • Trên màn hình tivi có xuất hiện kẻ từ trên màn hình xuống theo chiều ngang, có thể là kẻ nhỏ như sợi chỉ hay có thể 2 hoặc 3 sợi kẻ chỉ hay rất nhiều sợi kẻ chỉ
edit

Dịch vụ sửa tivi tại nhà